Biz hakynda

TM HYZMAT SÖWDEGÄR - TM HYZMAT tarapyndan açylan serwis. TM HYZMAT SÖWDEGÄR islendik bölümler boýunça MUGT bildirişler ýerleşdirip bilersiňiz. Islendik dükan, kärhana, telekeçi öz adyndan işgär gözleýändigi hakda maglumat ýerleşdirip biler. Ulanyjylar belli bir kärhanany yzarlap hem bilerler. Şeýle hem ulanyjylar bildirişleri görüp we özleri bildiriş ýerleşdirip bilerler.

 

TM HYZMAT SÖWDEGÄR administrasiýasy siziň ähli islegleriňizi ýerine ýetirer.

 

Ähli hukuklar goragly TM HYZMAT SÖWDEGÄR 2018.

 

TM HYZMAT 2017-2018

Top